Het nut van een goede acceptatietest – op weg naar een veilige livegang

September 2022 – Richard Vrieling is als Implementatie Consultant werkzaam bij TopX, hij schrijft regelmatig blogs over zijn ervaringen.

In een eerdere blog beschreef ik welke testsoorten je allemaal kunt doen bij de overgang naar een nieuw pakket. Acceptatietesten is daar een van. Deze testsoort is niet alleen toepasbaar bij nieuwe systemen, maar ook bij het uitrollen van ontwikkelingen op je bestaande systemen.”

Veel organisaties zijn bezig met het vervangen van een of meerdere verouderde systemen om daar een (of toch meerdere) nieuwe systemen voor terug te krijgen. Andere organisaties zijn na de zomervakantie begonnen of zijn verder gegaan met een nieuwe release of update van bestaande softwareproducten.

De opdrachtgever heeft een projectleider aangesteld om alles in goede banen te leiden, de leverancier is hard aan het werk en de applicatiebeheerders uit de eigen organisatie doen er alles aan om de gegevens van het oude systeem in het nieuwe systeem te krijgen. De organisatie is verder voorzien van een stuurgroep zodat uit meerdere bedrijfsonderdelen gevolgd kan worden of het project wel met de juiste dingen bezig is. Elk stuurgroep lid heeft daarbij natuurlijk een eigen visie op de juiste dingen die moeten gebeuren. Richting het einde van het jaar, wanneer het product bijna af is, worden er nog wat gebruikers gevraagd om te testen of het product of de release een beetje werkt zoals verwacht.

En dan wordt het spannend! Gebruikers gaan met het systeem werken en deze vergelijken ze altijd met hoe het eerder werkte. Want zeg nou zelf, wie zit er te wachten op een product dat compleet anders werkt dan voorheen? Om dit te voorkomen is testen belangrijk, nee is testen noodzakelijk. Het doen van voldoende en goede acceptatietesten is noodzaak om dat ene doel te bereiken: een systeem dat geaccepteerd wordt!

In een eerdere blog beschreef ik welke testsoorten je allemaal kunt doen bij de overgang naar een nieuw pakket. Acceptatietesten is daar een van. Deze testsoort is niet alleen toepasbaar bij nieuwe systemen, maar ook bij het uitrollen van ontwikkelingen op je bestaande systemen.

Neem nu de nieuwe wet ‘Betaald Ouderschapsverlof’ die afgelopen 2 augustus van kracht werd. Een nieuwe regeling die impact heeft op medewerkers die de regelingen aanvragen, maar ook op medewerkers die de aanvragen moeten verwerken. Als je zo’n regeling als applicatiebeheerder of leverancier zonder een gedegen acceptatietest live zet, dan is de kans groot dat er dingen fout gaan die impact hebben op het salaris en het verlof van medewerkers. Want ook leveranciers kunnen fouten maken bij het uitrollen van een nieuwe versie. Daarom acceptatietesten!

De definitie van de acceptatietest luidt: ‘Door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem aan de functionele en kwalitatieve eisen voldoet.’ (uit Tmap). Het doel van deze test is om vast te stellen of het nieuwe systeem, release of wijziging voldoet aan de acceptatiecriteria en om de gebruikers beslisinformatie te geven om het systeem of de release uiteindelijk te accepteren en in productie te laten gaan.

Tijdens de acceptatietest is het van belang om gebruikers in te zetten die daadwerkelijk met dat systeem gaan werken.

Laat leidinggevenden de diverse HRM processen testen en de flow van binnenkomende facturen of het afhandelen van declaraties. Want we declareren nogal wat in Nederland!

Voor het testen van inkoopstromen maak je naast de inkopers ook gebruik van office managers, secretaresses of individuele medewerkers die bestellingen doen voor bijvoorbeeld een thuiswerkplek.

 

Voor het beste resultaat moet het te testen onderdeel bijna productiewaardig zijn. Daarnaast is het goed om deze testen in groepsverband te doen en dan met meerdere functiegroepen en lagen bij elkaar. Wanneer een medewerker een mutatie of ziekmelding aanmaakt, laat deze dan in de test ook bij de leidinggevende terechtkomen en de mutatie beoordelen en doorzetten naar de administratie die de mutatie afhandelt. Doorloop het hele proces. Alleen zo krijg je met elkaar een goed beeld van het nieuwe proces, kun je vragen groepsgewijs afhandelen en leert iedereen het nieuwe systeem alvast kennen. Dit kan weer goede PR zijn richting de afdelingen die door de testers woorden vertegenwoordigd. Reken maar dat dit bij de koffie besproken wordt!

Om een acceptatietest goed uit te voeren is een passende tool die het testproces ondersteunt een must. De tool waar ik het meest enthousiast over ben is Testmonitor . Zowel op het gebied van plannen en uitvoeren van testcases als het terugkoppelen van resultaten is deze tool zeer aan te bevelen. Of je nu een hele implementatie gaat testen of een kleine release, via Testmonitor kun je snel en simpel meerwaarde creëren aan de kwaliteit van je livegang. Gebruikers die met deze tool gewerkt hebben, zijn erg te spreken over de gebruikersvriendelijkheid en de mogelijkheden.

Dus wil je je nieuwe systeem of release goed laten landen in de organisatie, betrek dan tijdig de eindgebruiker bij de implementatie. Door ze mee te nemen in de aanpak, het testen zelf en de aanpassingen naar aanleiding van de testresultaten bereik je een snellere acceptatie en een hogere kwaliteit van je product.

Mocht je meer willen weten stuur dan een bericht of een mail naar Richard Vrieling.

 

Alle initiatieven